KONSTGALLERIET I HAMNEN

Galleriet som är 38 kvm ligger i pittoreska Kårehamn på östra Öland. Kan hyras på veckobasis under perioden maj till september.

Exteriör bild av galleriet
Utsikt över hamnen
Kortvägg till höger
Ålsumpar mitt i lokalen
Kortvägg till vänster
Kårehamn ligger på Ölands östra sida